İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz


 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
 • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri, etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
 • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
 • Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,
 • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek, çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

Seçme ve Yerleştirme


 • Seçme ve yerleştirme sürecinde ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve kurum değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.
 • İşe alım sürecinde açık pozisyonlar için kariyer portallarından ulaşan başvurular, bireysel başvurular ve iç aday başvuruları değerlendirilerek, belirlenen adaylar ön görüşmeye davet edilir.
 • Görüşme süreci olumlu değerlendirilen değerlendirilen adaylar pozisyonunun ihtiyacı, seviyesi ve etki alanı göz önünde bulundurularak sayısal/sözel yetenek testi,İngilizce testi, kişilik envanteri ve değerlendirme merkezi uygulaması gibi uygulamalara da dahil edilebilir. Değerlendirme merkezi uygulamasına katılan ve işe alınan katılımcılara geribildirim verilmesi esastır.
 • Yukarıda belirtilen adımları başarı ile tamamlayan adaylar pozisyonun üst yönetim seviyesindeki temsilcisi ve İnsan Kaynakları Direktörü ile son görüşme için davet edilir. Bu görüşme öncesi değerlendirme yapacak yöneticilere önceki değerlendirmelerin bir özeti ve kullanılan değerlendirme araçlarının sonuçları İnsan Kaynakları tarafından paylaşılır.
 • Üst Yönetim görüşmesi olumlu değerlendirilen adayların referans kontrolleri yapılır.
 • Göreve başlayan çalışanlar, oryantasyon eğitimlerine dahil edilerek göreve adaptasyonları sağlanır.

Eğitim ve Gelişim Sistemi


 • Flormar’da gelişim ve öğrenmenin sürekli olduğuna inanılır ve çalışanların bunu deneyimleyebileceği bir ortamyaratılması hedeflenir. Gelişim için eşit olanak ve fırsat sağlanması esastır.
 • Çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları, yıllık hedeflerin gerçekleştirmesi için ihtiyaç duydulan eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim planları hazırlanır.
 • Bu süreç, pozisyon ve unvan bazında liderlik gelişim programları ve koçluk çalışmaları ile desteklenir.
 • Mağazalarımızda çalışan personeller işe girişten itibaren geniş bir oryantasyon programı ile güzellik alanında fark yaratan birçok eğitim almaktadır.
 • Saat ücretli çalışanların zorunlu, teknik ve mesleki eğitimleri ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışma standartlarına göre eğitim ihtiyaç analizleri yapılır. Bu eğitimler akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.
 • Gerçekleşen eğitimler sonunda katılımcıların eğitimlerle ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenir.

Performans Yönetim Sistemi


 • Performans Yönetimi Sistemi; şirket hedefleriyle bireysel hedefleri bütünleştirerek bireylerin yarattığı değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim aracıdır.
 • Sistem; hedef belirleme, hedef takibi, ara dönem ve sene sonu değerlendirmeleri ile aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşur.
 • Performans Yönetim Sistemi de diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile birlikte, online ortamda yürütülmektedir.
 • Bu süreçte şirket hedeflerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi, çalışanların hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarının ölçülmesi ve ödüllendirilmesi, yetkinliklerinin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerinin planlanması sağlanır.
 • Performans Yönetimi Sistemi; Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi süreçleri ile entegre çalışmaktadır.

Ücretlendirme ve Yan Haklar


 • Flormar’ da Uluslararası geçerliliği olan İş Değerleme Metodolojileri kullanılarak, pozisyonların iş büyüklükleri ve seviyeleri belirlenir. Bir pozisyonun iş büyüklüğü ve seviyesi belirlenirken Problem Çözme, Sorumluluk Duygusu ile Bilgi ve Beceri kriterleri dikkate alınır.
 • Seviyelendirme Metedolojileri, Performans Yönetimi-Ödüllendirme, Seçme ve Yerleştirme, Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi, Ücret ve Yan Hak Yönetimi gibi tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin entegrasyonunu ve bütünsel yönetimini sağlayacak ortak bir altyapı oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.
 • Ücretler, İş Değerleme Metodolojileri kapsamında çalışanların üstlendikleri işin nitelikleri, yetkinlikleri, eğitim düzeyleri, performansları ve piyasa ücret araştırma sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Şirket içinde adil ve tutarlı bir ücret yönetimi yaklaşımı benimsenmesi hedeflenmektedir.