{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } }, "extraData": { "cd_userHashedEmail": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855" } }
{ "type": "pageViewed", "data": "Login/SignUp" }
{ "type": "gtmStart" }

Üye Ol

Aşağıdaki formu doldurup hızlıca üye olup alışveriş yapmaya başlayabilirsin!

E-posta Adresi*
Telefon Numarası*
Ad*
Soyad*
Doğum Tarihi*
Şifre*

Bana özel fırsatlar ve kampanyalardan haberdar olmak için tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin iletişim iznini okudum ve onaylıyorum.

SMS iletişim izni E-mail iletişim izni *Kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına ilişkin Açık Rıza Metni’ni okudum ve kabul ediyorum. *Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve onaylıyorum.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir.

Üye Ol

FLORMAR ÜYE MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Evleri Sit. A (Kule) Blok Apt. No: 25 A/1 Üsküdar, İstanbul” adresinde bulunan Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Flormar”) nezdinde işlenmesine ilişkin siz müşterilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.


Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Flormar tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.


1.İşlenen Kişisel Veriler


 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, doğum tarihi verilerinizi ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileriniz: E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve sipariş ettiğiniz ürünün teslim edileceği adrese ait verileri ifade etmektedir.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: üyelik tarihi, sipariş (sipariş verilen ürün ve sipariş tutarı) ve fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, talep ve şikayet bilgileriniz ve alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişine ait verileri ifade etmektedir.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, çerez bilgilerini ifade etmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Flormar tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:


 • Flormar Extra’ya üye olunması ile ilgili kişilerin web sitesi üzerindeki hizmetlerden faydalandırılması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
 • İlgili kişi tarafından sitemizde yer alan kanallardan talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Açık rızanısın bulunması halinde, Şirket nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve kampanyalar hakkında tarafınıza belirtmiş olduğunuz kanallardan bilgi verilmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı


Elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında muhtelif iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarına (denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi) aktarılabilmektedir.


Şirketimiz kişisel verilerinizi, internet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla siz müşterilerimize hizmetlerimizi sunmak, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak, faaliyetlerimizi özelleştirerek geliştirmek, pazarlama faaliyetlerini ve teknik altyapıyı sağlayarak destek ve kontrolleri yürütebilmek amacıyla bu konuda anlaşmalı olduğumuz yurt içi ve yurt dışındaki tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabilmekteyiz.


Buna ek olarak, işlenen verilerinizi ticari elektronik iletilerin tarafınıza gönderilebilmesi için anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla ve İleti Yönetim A.Ş ile, siz müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyeti ile pazarlama süreçlerini yürütebilmek adına yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajans, reklam ve anket şirketleriyle de paylaşabilmekteyiz.


Şirketimiz bizim adımıza; siparişleri yerine getirmek, paketleri teslim etmek, müşteri hizmetleri sağlamak, posta veya e-posta göndermek, kredi kartı ödemelerini gerçekleştirmek için aracı kurumlar ile iş birlikleri yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz.


4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlarına beyan ettiğiniz bilgileri fiziki olarak mobil uygulama veya internet sitesinden girmiş olduğunuz verileri ise elektronik ortamda toplamakta saklanmakta ve işleyebilmekteyiz.


Kişisel verileriniz; Kanun’un 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kanun’un 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un m 5/2 (ç) hükmü uyarınca Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi zorunlu olması, Kanun’un m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.


Ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz halinde gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyeti ile ticari elektronik ileti onaylarının yurt dışında saklanması Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza alınması hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilecektir.


5.Kişisel Verinize Dair Haklarınız ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları


Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile ilgili maddede belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi mevzuata uygun olarak, Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya Evleri Sitesi A (Kule) Blok Apt. No: 25 A/1 Üsküdar / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.


Kişisel verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

FLORMAR EXTRA VE MOBİL UYGULAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcımız,
Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu Flormar Extra üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. İşbu sözleşmenin yer aldığı SMS metnindeki onay kodunun paylaşılması veya ilgili onay kutucuğunun tarafınızca işaretlenmesi ile üyeliğiniz tamamlanacak, böylece, şahsınıza özel açılacak hesabınızdan işlemlerinizi kolaylıkla takip edebileceksiniz. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. Üyelik sürecine ilişkin ayrıntılı pek çok bilgiye internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşabilirsiniz.

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Akasya Kent Etabı A Blok Acıbadem Mh. Çeçen Sok. No:25 Kat:1 Daire:1 34660 Üsküdar/İstanbul adresinde yer alan Kosan Kozmetik Paz. ve Tic. A.Ş. (“Flormar” veya “Şirket”) isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR

Site : https://www.flormar.com.tr/ adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.

Sosyal Medya : Facebook, Twitter, Foursquare gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.

Mobil Uygulama : https://www.flormar.com.tr/ mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını ifade etmektedir.

Kullanıcı : İşbu Sözleşme uyarınca Flormar Extra sistemine üye olan kişileri ifade eder.

Flormar Extra : Flormar tarafından işbu Sözleşme kapsamında oluşturulan ve seçili satış noktalarında üyelerine özel avantajlar sunan tüketici bağlılık programını ifade etmektedir.

Sözleşme : İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Flormar mağazalarından yapılacak her alışverişte, Kullanıcı’ya puan veya TL kazandıran, Kullanıcılar’ın özel günlerinde onlara sürprizler yapmayı öngören bir sadakat kart programı olan Flormar Extra’ya ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, meslek bilgisi, ikamet edilen il ve ilçe bilgisi olmak üzere alım-satım ilişki kapsamında temin edilen kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan tüketici sıfatı uyarınca Flormar içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, lansman, davet, açılış, promosyon, fırsat, haber, bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin Flormar’ın iş ortaklarına, grup şirket ve iştiraklerine aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.1.2. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Flormar yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Flormar’a bildirmekle yükümlüdür.

4.1.3. Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi Flormar’a bildirmesiyle kurulur.

4.1.4. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
4.2.FLORMAR’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.2.1. Flormar, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.2.2. Flormar’nun herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

4.2.3. Flormar, Kullanıcılar’ın bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metnine ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

4.2.4. Flormar, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.2.5. Site’de Flormar Extra’nın kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve tüketicileri Kullanıcıları Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

5. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ

5.1. Flormar, Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Flormar tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
5.2. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1.MÜCBİR SEBEP
Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.) Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler, Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler
6.2.SÖZLEŞME’NİN YORUMU
6.2.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

6.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

6.2.3. Flormar Extra Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.
6.3.TEBLİGAT
Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Flormar’un Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.
6.4.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri İcra Daireleri yetkilidir.

FLORMAR

MÜŞTERİ ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

Kişisel verilerimin Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iletişim bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak seçmiş olduğum araçlardan biri veya birkaçı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Bu amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerimin ilgili iletilerin tarafıma gönderilebilmesi için Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu hizmet sağlayıcılar ve kamu kurum veya kuruluşlarından herhangi birinin Şirket’e talep göndermesi halinde ilgili kurum veya kuruluşla paylaşılmasını kabul ediyorum.

Söz konusu işleme faaliyetlerine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye “Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz.

FLORMAR

MÜŞTERİ ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI

Kişisel verilerimin Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iletişim bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak seçmiş olduğum araçlardan biri veya birkaçı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

Bu amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerimin ilgili iletilerin tarafıma gönderilebilmesi için Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu hizmet sağlayıcılar ve kamu kurum veya kuruluşlarından herhangi birinin Şirket’e talep göndermesi halinde ilgili kurum veya kuruluşla paylaşılmasını kabul ediyorum.

Söz konusu işleme faaliyetlerine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye “Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Flormar”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca ve “Aydınlatma Metni” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Bu kapsamda:

 • Flormar’ın üyelik hizmetini tarafıma sunabilmesi,
 • Üyelik profilinin oluşturulabilmesi,
 • Geçmiş siparişlere yönelik bilgilerin kaydedilebilmesi ve listelenebilmesi,
 • Üyelik ve siparişlere ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin sağlanabilmesi,
 • İletişim bilgilerimin güncelliğinin sağlanabilmesi ve teyit edilmesi
 • Sistem güvenliğinin sağlanabilmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Teknik altyapı geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanabilmesi,
 • Sistemsel sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi,
 • Şifre yenileme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik hesabına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulabilmesi,
 • Kampanya ve promosyon kullanımlarıma yönelik kayıtların oluşturulabilmesi,
 • Kampanya ve promosyonların tarafıma özel olarak tasarlanabilmesi,
 • Favori ürünlerime yönelik kayıtların oluşturulabilmesi ve tarafıma özel kampanyaların sunulabilmesi

amaçlarıyla sınırlı olmak üzere; ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon, adres, üyelik tarihi, sipariş (sipariş verilen ürün ve sipariş tutarı), fatura, banka, hesap ve pos bilgilerimin, pazarlama verilerimin, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgilerimin işlenmesine; Flormar’ın anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcıların sunucularının yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına aktarılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Telefonunuza gelen sms onay kodunu giriniz.

SMS Code Gönder