×
FLORMAR
FLORMAR
Android Uygulaması
ÜRÜNLERİNİZ SINIRLI STOKLU. ACELE EDİN

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması ve İletişim İzni

   • Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.Ş ve diğer grup şirketleri ve iş ortaklarının, hakim ortağının diğer iştirakleri;(kısaca "Flormar")
   • “Flormar”ın kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren şirketler,
   • “Flormar” adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik / müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmenyasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firma/firmalar,
   • “Flormar”ın bayi ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı, Alt yapı sağlayıcılarına, hizmet alınan lojistik, çağrı merkezi ve danışman vb. gibi çözüm ortaklarına ve bu alanda hizmet veren firmalar,
   • Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya kanallarına ve bunların sahibi olan firmalar,
   • “Flormar”ın anlaşmalı olduğu ve “Flormar”ın dağıtıcısı olduğu ürünlerin satıldığı pazar yerleri (kısaca “Flormar”)’in olarak,
   • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerini KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, alışveriş platformu olan https://www.flormar.com.tr/ , “Flormar” Loyalty Programı olan Flormar Extra dâhilinde kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirme gerekliliğine istinaden; KVKK gereğince, https://www.flormar.com.tr/ internet sitesi, mağazalar ve sair kanallar vasıtasıyla “Flormar” ile paylaşılan kişisel veriler, “Flormar”, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda “Flormar” hizmetlerine dâhil olarak “Flormar” ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Bu durumda KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel veriler işlenecektir.

    Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası

   • Flormar’ın alışveriş platformu olan https://www.flormar.com.tr/ ve Loyalty Programı olan Flormar Extra, iş ve staj başvurularında mevcut çalışanlardan ne tür kişisel veriler topladığını,
   • bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
   • “Flormar”ın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
   • “Flormar”in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
   • Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.
   • İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

   • “Flormar”, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “Flormar” hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
   • Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

   • İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla;
   • Üyelikleri bulunması halinde https://www.flormar.com.tr/ websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişerek,
   • 0 850 33303 19 Numaralı “Flormar” çağrı merkezine ulaşarak,
   • kvkk@flormar.com.tr e-posta adresine elektronik posta göndererek,gerekli tüm değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilir.
   • Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.
   • Kişisel Veri Saklama Süresi

   • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
   • Çerez (Cookie) Kullanımı

   • “Flormar”, ziyaretçilerine ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, https://www.flormar.com.tr/ websitesine/mobil sitesine ilk defa giriş yaptığınızda veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.
   • Çerezler, “https://www.flormar.com.tr/” web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan ve Flormar Loyalty Programına üye olmanızla paylaştığınız, izin verdiğiniz küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyaları ve bilgilerin tümüdür.
   • “Flormar”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.
   • Çerez Çeşitleri

   • “Flormar”, web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.
   • “Flormar” Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır

    “Flormar”çerezleri;

   • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
    •   - Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
    •   - Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir,
   • https://www.flormar.com.tr/”a nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır,
   • ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Bu şekilde, “https://www.flormar.com.tr/” web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz. “https://www.flormar.com.tr/”, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri üyelerimizden topladığımız kişisel verilerle eşleştirir.
   • “Flormar” çerezleri ayrıca; arama motorlarını, “https://www.flormar.com.tr/” web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya “Flormar”ın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve “https://www.flormar.com.tr/”’un reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, “https://www.flormar.com.tr/”’un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. “https://www.flormar.com.tr/”’un web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesi ayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobi sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, “https://www.flormar.com.tr/” web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesifaaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, “https://www.flormar.com.tr/” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. e-Posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, hash yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.
   • Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

   • “Flormar” web sitesi ziyaretinize ve/veya Flormar Extra’ya ilişkin veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve “Flormar”ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere “Flormar”ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
   • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

   • “Flormar”, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. “Flormar” kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve gerekli tüm şifrelemeleri sağlayarak ticari teamüllere göre en yüksek kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. “Flormar” web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi aracılığıyla kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.
   • “Flormar”, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. “Flormar”ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, “Flormar” bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
   • Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

   • “Flormar”, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin "https://www.flormar.com.tr/” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olunması için, üyelerine gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu ve diğer konulardaki her türlü talepler kvkk@flormar.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek, …. Numaralı “Flormar” çağrı merkezine ulaşarak, üyelik bulunması halinde “https://www.flormar.com.tr/” websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişerek iletilebilir. Talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak yazılı şekilde bilgi verilecektir.
   • İletişim İzni

   • Veri Sorumlusu :Kosan Kozmetik Pazarlama ve Ticaret A.Ş 
   • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler :kvkk@flormar.com.tr  
   • Kişisel Verilerinizin silinmesini/yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde “https://www.flormar.com.tr/” üyeliğinden ve Flormar Extra programından çıkarılacağınızı ve bu kapsamda “Flormar” Üyelik programının sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz. Yukarıdaki bilgilendirme dokümanın tamamını okudum, anladım ve “Flormar” Üyelik programına “https://www.flormar.com.tr/” üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin;
    •   - Yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine,
    •   - Yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına, açık rıza veriyorum. İşbu metnin bir kopyası tarafımız ile paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize iletilmiştir.
   • Ticari Elektronik İleti Onayı

   • “Flormar” olarak ilgili haber ve kampanyalardan sizi anında e-posta, sms vb. elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.İş bu metni okuyup,onaylayıp yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “Flormar” tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle irtibata geçilmesine Flormar Extra programına “https://www.flormar.com.tr/” üzerinden yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.
    •   - Telefon, elektronik arama makineleri
    •   - SMS ve MMS
    •   - E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi