×
FLORMAR
FLORMAR
Android Uygulaması
ÜRÜNLERİNİZ SINIRLI STOKLU. ACELE EDİN

Sayın Kullanıcımız,

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu Flormar Extra üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. İşbu sözleşmenin yer aldığı SMS metnindeki kişiye özel onay kodunun yetkili çalışana beyan edilmesi neticesinde üyeliğiniz tamamlanacak, böylece, şahsınıza özel açılacak hesabınızdan işlemlerinizi kolaylıkla takip edebileceksiniz. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. Üyelik sürecine ilişkin ayrıntılı pek çok bilgiye internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşabilirsiniz.

1.    TARAFLAR

İşbu sözleşme “Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No : 133 Gebze, Kocaeli, Türkiye” adresinde yer alan Kosan Kozmetik Paz. ve Tic. A.Ş. (“Flormar” veya “Şirket”) isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2.   TANIMLAR

 • Site                             : https://www.flormar.com.tr/dresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir. 
 • Sosyal Medya            : Facebook, Twitter, Foursquare gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir. 
 • Mobil Uygulama       : https://www.flormar.com.tr/ mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını ifade etmektedir.
 • Kullanıcı                    :  İşbu Sözleşme uyarınca Flormar Extra sistemine üye olan kişileri ifade eder.
 • Flormar Extra          : Flormar tarafından işbu Sözleşme kapsamında oluşturulan ve seçili satış noktalarında üyelerine özel avantajlar sunan tüketici bağlılık programını ifade etmektedir.
 • Sözleşme                    : İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder. 

 3.   KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Flormar mağazalarından yapılacak her alışverişte, Kullanıcı’ya puan veya TL kazandıran, Kullanıcılar’ın özel günlerinde onlara sürprizler yapmayı öngören bir sadakat programı olan Flormar Extra’ya ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.  

4.   TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1.      Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, meslek bilgisi, ikamet edilen il ve ilçe bilgisi olmak üzere alım-satım ilişki kapsamında temin edilen kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan tüketici sıfatı uyarınca Flormar içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, lansman, davet, açılış, promosyon, fırsat, haber, bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin Flormar’ın iş ortaklarına, grup şirket ve iştiraklerine aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.1.2.      Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Flormar yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Flormar’a bildirmekle yükümlüdür.

4.1.3.      Üyelik ilişkisi Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kişiye özel onay kodunu yetkili çalışana beyan edilmesi neticesinde kurulur.  

4.1.4.      Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. 

4.1.5.      Kullanıcı işbu Sözleşme’nin eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kabul beyan ve taahhüt etmektedir. (Ek 1)

 

4.2.FLORMAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1.      Flormar, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. 

4.2.2.      Flormar’nun herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

4.2.3.      Flormar, Kullanıcılar’ın bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metnine ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

4.2.4.      Flormar, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve  kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 

4.2.5.      Site’de Flormar Extra’nın kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve tüketicileri Kullanıcıları Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

 5.   SÖZLEŞME’NİN FESİHİ

5.1. Flormar, Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Flormar tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir. 

5.2. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

 6.   GENEL HÜKÜMLER

 

6.1.MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

6.2.SÖZLEŞME’NİN YORUMU

6.2.1.      İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir. 

6.2.2.      Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

6.2.3.      Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası da işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

6.3.TEBLİGAT 

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Flormar’nun Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

6.4.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri İcra Daireleri yetkilidir.

Soru ve önerileriniz için 08503330319 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. bilgi@flormar.com.tr  e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

 

EK 1

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Kosan Kozmetik Paz. ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Flormar”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

1.         Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir. Veri sorumlusu temsilcisi olarak ise Şirket çalışanlarından Begüm Özdamar belirlenmiştir. 

2.         Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran bültenlerimize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden bir ürün satın almanız ya da satın aldığınız ürünü iptal etmeniz gibi hallerde, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, kimlik bilgileri, fatura, teslimat adresleri, internet sitemize ulaşmak için kullandığınız IP adresiniz, kullanıcı adı ve parolanız, kredi/banka kardı numaranız ve son kullanma tarihi ile güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri, internet sitemizde kullandığınız kullanıcı adınız ve şifreniz, kullandığınız internet tarayıcısı tipi ve versiyonu gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileriniz, işletim sisteminiz, sizi internet sitemize ulaşmanızı sağlayan internet sitelerinin bilgileri ve alışveriş geçmişiniz, ikamet ettiğiniz il ve ilçe, mesleğiniz gibi bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Bu bilgiler haricinde, mağazalarımıza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla işlenmektedir.

Mağazalarımız nezdinde toplanan kişisel veriler, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, müşterilerimizi kampanyalardan haberdar etmek ve istenilen veya yetkilendirilen hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

Araştırma amacıyla, mağaza ziyaretleriyle ilgili verileri anonim demografik bilgilerle birleştiririz ve bu bilgileri daha yararlı içerik sağlamak üzere toplu bir şekilde kullanabiliriz. İnternet sitemiz ve mobil uygulamasında kişiselleştirilmiş içerik sağlamak için, site ziyaret verilerini kişisel bilgilerinizle birleştirebiliriz.

Ayrıca, ticari faaliyetimiz kapsamında temin edilen kişisel verileriniz; siparişlerin işleme konulması, ödeme ve talep edilen hizmetlerin sağlanması, istatiksel çıkarımlar elde edilmesi, iletişim analizlerinin oluşturulması, pazar araştırması yapılması, SMS, MMS, e-posta veya telefon yoluyla iletişime geçilmesi, dönemsel kampanya çalışmalarının yürütülmesi, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması, özel etkinlikler, yarışmalar, çekilişler, programları, hizmet ve ilgili ürün tanıtımı, anketler ile birlikte diğer teklifler hakkında bilgilendirme yapılması ve bunlara katılımın organize edilmesi, internet sitesinin kullanımına ilişkin analiz yapılması ve daha kişiselleşmiş hizmetler sunulması, müşteri sorularının cevaplanması, hukuki yükümlülüklerin ifası, resmi mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi, tabi olunan endüstriyel standartlara uyulabilmesi amacıyla kullanılmakta ve ticari, yasal yükümlülükler kapsamında üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Öte yandan, önemle belirtmek isteriz ki değerli kullanıcılarımız tarafından eksik, yanlış bilgi paylaşımı aşağıdaki hizmetlerin sağlanamamasına yol açacaktır:

Yukarıda açıklanan ticari faaliyetlerimiz kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir.

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil mevzuatlarından doğmaktadır. Ayrıca, bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz ticari ilişkideki sözleşmelerin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

3.         İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak iş ortaklarımıza,  tedarikçilere, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Fatura, fiş, satış, stok bilgileri, yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. Aktarım yapılan iş ortaklarımız kişisel verileri Türkiye’de veya yurt dışında yer alan sunucularda tutabilmektedir. Bu firmalara hizmetleri adımıza sağlamak veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olan haller dışında bilgileri kullanma veya ifşa etme yetkisi verilmemektedir. Bu hizmet sağlayıcılara örnek olarak, kredi kartı ile yapılan ödemeleri işleyen, siparişleri yerine getiren yer sağlayıcılar ve pazarlama hizmetleri sunan kuruluşlar verilebilir.

Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, müşterilerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile, Bankalararası Kart Merkezi ile, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir. 

Şirketimiz bizim adımıza; siparişleri yerine getirmek, paketleri teslim etmek, müşteri hizmetleri sağlamak, posta veya e-posta göndermek, kredi kartı ödemelerini gerçekleştirmek vb. yardımcı işler için aracı kurumlar ile işbirlikleri yapmaktadır. Kişisel verileriniz bu kurumlar ile görevlerini yerine getirebilmeleri için Kanun’a uygun olarak paylaşılabilecek olup, ilgili kurumların bu verileri başka herhangi bir faaliyet için kullanma hakları bulunmadığını belirtiriz.

4.         Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Şirket içi ağlarla, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.         İnternet Sitesindeki Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Ek Açıklamalar

İnternet sitesi yönetiminde kullanılan çerezler, tarayıcıyı tek başına tanımlamak veya tarayıcıda bazı bilgi veya ayarları saklamak üzere bilgisayara veya internete bağlı diğer cihazlara gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı bazı tür çerezler alındığında ne şekilde bilgilendireceği veya bazı çerezlerin nasıl kısıtlanabileceğini veya etkisiz hale getirilebileceğini söyleyebilir. Çerezler olmadan internet sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz. İnternet sitesinde Coremetrics ve Google Analitik gibi üçüncü kişilerin ağ analiz hizmetleri kullanılabilir. Bu hizmetleri idare eden hizmet sağlayıcıları, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıklarının analiz edilmesine yardımcı olmak için çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojileri kullanmaktadırlar. Bu araçlar vasıtasıyla toplanan bilgiler (IP adresleri de dahil) bu bilgileri internet sitesinin kullanımını değerlendirmek üzere kullanacak olan söz konusu hizmet sağlayıcıları ile paylaşılır edilir. Flormar, internet sitesi ziyaret edildiğinde veya gönderilmiş e-postaları açıldığında piksel etiketleri içeriği de kullanabilmektedir.

İnternet sitesi, kullanıcılarına kolaylık ve bilgi sağlamak amacıyla diğer internet sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bu internet siteleri Flormar’dan bağımsız veri işleme süreçleri yürütmektedir. Bağlantılı siteler kendi gizlilik politikalarına sahip olabilecektir. Bu kapsamda, herhangi bir bağlantılı internet sitesini ziyaret edildiği takdirde ilgili gizlilik sürecinin kullanıcı tarafından incelenmesi gerekmektedir. Ziyaret edilen herhangi bir bağlantılı internet sitesinin veri işleme süreçlerinden Flormar sorumlu değildir.

Kullanıcılar Flormar’ın resmi internet sitesine girerek sitede bulunan gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar.

6.         Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda yer alan örnek Başvuru Formu’nu doldurarak kvkk@flormar.com.tr  adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz. (Ek 1.1.)

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Flormar’dan aldığınız pazarlama e-postalarından çıkmak için e-posta metninin en altında yer alan “Flormar e-bülten üyeliğinizi iptal etmek için tıklayınız.” bölümüne tıklayabilir ve açılan sayfada kayıtlı e-posta adresinizi girebilirsiniz. Eğer hesabınız var ise, giriş yaptığınızda Kişisel Bilgilerim bölümündeki İletişim Tercihlerim bölümünden e-posta ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin silinmesini/yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde “https://www.flormar.com.tr/” üyeliğinden ve Flormar Extra programından çıkarılacağınızı ve bu kapsamda “Flormar” Üyelik programının sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

EK 1.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca veri sorumlusuna Kosan Kozmetik Paz. ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Flormar”) yazılı olarak başvurarak bilgi edinme imkanınız bulunmaktadır.

I.   AMAÇ

İşbu başvuru formu ile kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

II.   BAŞVURU SÜRECİ

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Şirketimiz hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişi’ye iade edilir.

III.   BAŞVURUNUN İÇERİĞİ

Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirketimiz işbu form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Şirketimiz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

IV.  İSTİSNAİ HALLER

Öte yandan aşağıda belirtilen hallerin Kanun kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır:

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır.

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

V.   BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıdaki bilgileri ışığında Şirketimizin Akasya Kent Etabı A Blok Acıbadem Mh. Çeçen Sok. No:25 Kat:1 Daire:1 34660 Üsküdar/İstanbul adresinde yer alan ticari merkezine göndereceğiniz iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz edeceğiniz form ile veya kvkk@flormar.com.tr adresinden güvenli elektronik imzanız ile başvurabilirsiniz.